Aktuality
Změna kontroly přepravovaných tekutin na letištích

Změna kontroly přepravovaných tekutin na letištích

22.1.2014

Od 31. ledna 2014 dojde v souladu s nařízením Evropské komise na všech letištích 

v rámci Evropské unie k dílčí změně v kontrole přepravovaných tekutin, aerosolů a gelů. 

 

První  oblastí,  které  se  tato  změna  týká,  je  zboží  tekutého,  gelového  či  aerosolového  charakteru  prodávaného 

v letištních obchodech. Toto zboží musí být vždy uloženo společně s účtenkou do příslušného průhledného obalu 

– tzv. STEBu, tak jak tomu bylo dosud. Změna spočívá v tom, že každý tento obal musí mít označení letiště, na 

kterém  si  cestující  dané  zboží  koupil.  V  případě,  že  cestující  s  tímto  zbožím  přestupuje,  pak  je  musí  předložit 

během bezpečnostní kontroly k detekční zkoušce speciálním skenerem. Touto kontrolou projde i zboží pořízené 

na letišti v Praze, a to v případě, že od jeho nákupu uběhlo více než tři hodiny. 

 

Druhou oblastí dotčenou změnou bezpečnostních opatření je přeprava dětské stravy a léků v podobě tekutiny, 

gelu či aerosolu na palubě letadla v kabinovém zavazadle. Tyto věci v objemu nad 100 ml budou kontrolovány 

bez  výjimky pomocí již  zmíněných speciálních skenerů. V Terminálu  2, kde je centrální bezpečnostní kontrola, 

bude  označen  jako  „Medical  line“  prostor  určený  pro kontrolu  dětské  stravy  a  léků  nad  100  ml.  V Terminále  1 

budou skenery ve všech odletových čekárnách, dále budou k dispozici na přestupu. 

 

Důležitým  faktem  je,  že  ostatní  omezení  v  přepravě  tekutin  a  gelů  v  kabinových  zavazadlech  zůstávají 

zachována.  Stejně  jako  dosud  mohou  cestující  přepravovat  v  kabinovém  zavazadle  běžné  tekutiny,  aerosoly  

a gely jen v nádobách o objemu maximálně 100 ml, uložené v jednom průhledném plastovém sáčku o objemu 

max.  1  litr,  který  lze  opakovaně  uzavřít.  Před  bezpečnostní  kontrolou  vnášených  věcí  i  nadále  platí  povinnost 

veškeré tekutiny, aerosoly  a gely  vyjmout  z kabinového  zavazadla a předložit je k samostatné kontrole.  Pokud 

přesáhnou limit objemu 100 ml na jeden kus či sáčku maximálně 1 l, nebo je cestující po upozornění nepředloží  

k  samostatné  kontrole  mimo  zavazadlo,  jsou  podle  legislativy  zakázanými  předměty  a  jejich  přeprava  nebude 

povolena. 

 

Letiště  Praha  je  na  výše  uvedené  změny  plně  připraveno  a  bude  je  realizovat  od  31.  1.  2014.  V případě,  že 

budete  mít  k uvedené  problematice  jakékoli  dotazy,  prosím,  zašlete  je  na  e-mailovou  adresu: 

martina.vonasekstrejcovska@prg.aero.