Aktuality
Situace v Řecku

Situace v Řecku

6.5.2010

Protože se množí dotazy od klientů, zda současná finanční krize v Řecku nějak ovlivní turistickou sezónu, zeptali jsme se na názor našich partnerů přímo v Řecku, abychom nebyli odkázáni pouze na mnohdy hysterickou mediální masáž.

Všichni naši partneři z řad poskytovatelů ubytování, delegátů a lidí zabývajících se cestovním ruchem se shodují na tom, že krize nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu služeb a všechny obavy jsou bezdůvodné. Všichni si uvědomují, že příjmy z turistiky tvoří značnou část HDP a že je v tomto oboru zaměstnáno 20% obyvatelstva. Z toho důvodu jak státní správa, tak nižší správní orgány budou věnovat cestovnímu ruchu a službám s ním spojeným velkou pozornost.

Pokud jde o ceny ubytování, tak ty byly nasmlouvané již koncem minulého roku, takže jich se daná situace vůbec netýká. O jejich zvyšování nemůže být řeč. Naopak nižší poptávka německých a anglických turistů, ale i místních obyvatel, by mohla snížit ceny v restauracích, půjčovnách aut apod. Určité zvýšení cen lze očekávat u tabáku, alkoholu a pohonných hmot a to vzhledem k vyšší sazbě DPH, je ale otázka, zda se to projeví v praxi. Řekové si uvědomují, že si žádné cenové skoky nemohou dovolit a budou dělat vše pro to, aby do země přilákali turistů co nejvíce.

Masové nepokoje, tak jak je vidíme v Athénách a v Soluni na řecké ostrovy vůbec nezasahují. Tam je naprostý klid a mír.