Indie - Velký okruh - Indie
0 termínů
-
-
Indie - Velký okruh
Indie | Indie
Doporučujeme
Všechna hodnocení
Ubytování: Hotel
Strava: -
Již od :
Poloha
14x nocleh v hotelích ***/**** s polopenzí
Popis zájezdu
1. DEN – V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí.

2. DEN – V ranních hodinách přílet do DILLÍ (Delhi). Dopoledne první část prohlídky DILLÍ. Největší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), průjezd kolem vládních budov v Novém Dillí. Odpoledne prohlídka Humayunovy hrobky (UNESCO).

3. DEN- Dopoledne přejezd z Dillí do AGRY. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agře a slavného TAJ MAHAL. Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře.

4. DEN – Dopoledne přejezd z Agry do JAIPURU (Džajpúr). Po cestě zastávka v opuštěném městě FATÉHPUR SÍKRÍ. Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny.

5. DEN – Celodenní prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte pevnost AMBER FORT (vyjížďka na pevnost v džípech či slonech), městský palác, starou observatoř Džantar mantar, exotický Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.

6. DENPUSHKAR (Puškar) – významné poutní město s jezery a 400 chrámy. Pyšní se 52 ghóty, kde zbožní hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak nazvat „zmenšeným Varanásí“. Nocleh.

7. DEN – Přejezd do Jodhpuru. JODHPUR (Džódhpur) – město ztělesňující romantiku Rádžastánu má majestátní pevnost Mehrángarh vypínající se nad honosnými paláci, bahnitými bazary a pouští Thár. Nocleh.

8. DEN – Přejezd do MOUNT ABU – jediná horská stanice v Rádžastánu. Projížďka po jezeře Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními paláci rádžpútských vládců. Nocleh.

9. DENDILVARA – džinistické chrámy v Dilváře patří mezi nejúchvatnější pamětihodnosti v zemi. Skupina 5 mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně spletitou a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. Přejezd na nocleh do Udajpuru.

10. DENRANAKPUR – unikátní chrámový komplex v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádimáthův chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro džinisty. KUMBHALGARH – mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou na svazích pohoří Arávalí do výšky 1050 m. Říkalo se jí také „Oko Méváru“, neboť panoramatický výhled sahá kilometry daleko. Nocleh.

11. DENUDAJPUR – pohádkové město, jehož mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec kopců. Městský palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je nejrozlehlejší v Rádžastánu. Nocleh.

12. DEN – Přelet do Varanasi s přestupem v Dillí. Nocleh.

13. DEN – Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze. Prohlídka VARANÁSÍ, které je také nazýváno „věčným městem“. Leží na břehu posvátné řeky Gangy. Návštěva textilních přádelen v muslimské čtvrti nebo tzv. Zlatý chrám boha Shivy. Uličky a bazary starého města patří k nejstarším v Indii. Odpoledne návštěva Sarnathu. SARNATH je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení. Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu. Nocleh.

14. DEN - Přelet do Kajuraha. Odpoledne prohlídka chrámů KHAJURAHO (světová památka UNESCO), chrám je proslaven erotickými sochami a řezbami jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Nocleh v Khajurahu., transfer do hotelu. Nocleh.

15. DEN – Transfer busem do Jhansi. Cestou ÓRČHA – historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Cesta vlakem do Dillí. Nocleh.

16. DEN – Dokončení prohlídky Dillí. Historický areál v Mehrauli (UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na světě), Raj Ghat amátník Ghandiho aj. Pozdě večer transfer na letiště.

17. DEN – V ranních hodinách odlet do Prahy, návrat.

Upozornění: změna programu vyhrazena. Zájezd se uskuteční při min. počtu 14 osob. Upozorňujeme, že doba platnosti pasu musí přesahovat dobu pobytu minimálně o 6 měsíců. Pokud bude zájezd stornován v době, kdy jsou již zajištěné letenky, je stornopoplatek minimálně ve výši skutečně vzniklých nákladů, tedy ceny letenky.
Akce
Záloha jen 10 000 Kč při koupi do 28.2.2018
Cena obsahuje
- Leteckou dopravu Praha – Dillí – Praha včetně letištních tax
- 14x nocleh v hotelích ***/****
- 14xpolopenzi
- 3x vnitřní přelety Udajpur – Dillí, Dillí – Varanasi, Varanasi – Kajuraho
- Přejezd vlakemJhansi–Dillí
- Vstupy dle programu
- Projížďku lodí po Ganze
- Průvodce
- Zástupce CK, který s Vámi bude po celou dobu zájezdu vč. cesty z/do Prahy (může být i průvodce)
- Dopravu dle programu autobusem či minibusem
Cena neobsahuje
- Indické vízum
- Spropitné
- Komplexní pojištění léčebných výloh vč. Pojištění pro případ storna zájezdu

Žádné recenze pro tento hotel.

Dnes Počasí v New Delhi - transparent 43°C
Zítra Počasí v New Delhi - transparent 28 - 43°C
28.5. Počasí v New Delhi - transparent 27 - 41°C
29.5. Počasí v New Delhi - transparent 26 - 41°C
Východ slunce 5:25
Západ slunce 19:11
Vlhkost vzduchu 94%

GPS souřadnice nejsou dostupné.

GPS souřadnice nejsou dostupné.