Dovolená s výukou angličtiny a dalších jazyků

Nabízíme vám řadu možností, jak spojit příjemné s užitečným a během dovolené se ještě zdokonalit v cizím jazyce. V naší nabídce najdete jak letní tábory s výukou angličtiny pro děti, tak jazykové kurzy pro dospělé v zahraničí.

Koupání ve Francii s výukou francouzštiny

Výuka probíhá v romantickém prostředí poloostrova Giens a zahrnuje celkem 15 hodin (8 lekcí) s českou lektorkou.
Pobyt je vhodný pro pokročilé i věčné začátečníky, nejde o slovíčka, ale o vcítění se do jazyka a o konverzaci s možností vyzkoušet si své znalosti přímo v praxi.
V ceně pobytu je jeden výlet do St. Tropez a Port Grimaud.

Nabídka zájezdů

Letní tábory pro děti s výukou anglického jazyka

Ve spolupráci se společností DESCARTES v.o.s.  nabízíme Vašim dětem letní výukové tábory s intenzivní komunikativní výukou anglického jazyka.
Letní tábory jsou určeny pro žáky základních a středních škol ve věku 9-19 let. I v letošním roce se stejně jako v letech předcházejících podařilo ke spolupráci získat velmi kvalitní a vysoce kvalifikované lektory - rodilé mluvčí, kteří spolu s dalšími pracovníky agentury zajistí potřebnou úroveň naší letní akce pro děti a mládež.

Ubytování:
• v domovech mládeže při středních školách a v penzionech
• 2-4 lůžkové pokoje standardně vybavené

Doprava na soustředění:
• individuální

Organizace soustředění:

1) Výuka
• 4-6 vyučovacích hodin (45 minut) denně – výuka probíhá zábavným, konverzačním způsobem, při kterém je každé dítě nuceno rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce
• kurz je zaměřen zejména na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a často chybějící nenucené užívání jazyka
• rychlé a spontánní rozvíjení komunikativních dovedností
• ve vyučovací skupině je vždy přítomno 8 - 12 žáků

2) Volný čas
50% ORGANIZAČNÍHO TÝMU PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY BUDE SLOŽENO Z ČESKÝCH UČITELŮ A DALŠÍCH 50% BUDOU TVOŘIT RODILÍ MLUVČÍ – TITO RODILÍ MLUVČÍ NEBUDOU VÉST BĚŽNOU VÝUKU ANGLIČTINY, BUDOU VYČLENĚNI PRO ORGANIZACI VOLNÉHO ČASU, ABY I ZDE BYLO ZAJIŠTĚNO SPONTÁNNÍ POUŽÍVÁNÍ ANGLIČTINY V BĚŽNÝCH SITUACÍCH

Odborná garance:
• vyučující jsou zahraniční lektoři (občané USA, Velké Británie, Nový Zéland, Kanada), vysokoškolsky oborově vzdělaní se zkušenostmi při práci s dětmi, pracují v České republice na vysokých, středních a základních školách s rozšířenou výukou jazyků. Jsou absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí. Oprávnění TEFL (učitel angličtiny jako cizího jazyka) získali v rámci speciálních programů, a to především prostřednictvím agentury ITC v České republice (více na: www.itc-training. com), která náleží k Association of Teachers of English of the Czech Republic a je členem International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), nebo agentury TEFL Worldwide Prague (více na: www. teflworldwideprague.com), která náleží k Member of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic.
• další členové týmu jsou čeští lektoři – učitelé, vysokoškolsky vzdělaní, aprobace anglický jazyk; mají za úkol zmírnit případnou jazykovou bariéru mezi žáky a lektory a pomáhat jazykově méně vybaveným žákům s porozuměním; český tým má rozsáhlé zkušenosti v práci s dětmi a odpovídá za organizování volného času dětí a jejich bezpečnost při těchto aktivitách
• zdravotník

Pro koho je soustředění určeno:
• děti budou v rámci soustředění zařazeny do homogenních skupin podle věku a znalostí
• přechod mezi skupinami je možný v průběhu celého soustředění, děti si s pomocí lektorů vyberou skupinu, která je pro ně optimální
• ve výuce bude s dětmi pracovat zahraniční lektor (v případě nejasností, problémů nebo na požádání žáků i český lektor)
• doporučujeme, aby na soustředění navazovala běžná výuka cizího jazyka v průběhu školního roku, aby dítě získané vědomosti využilo a upevňovalo
• letního soustředění se mohou zúčastnit i žáci 1.-2.ročníku, pokud mají alespoň částečné znalosti cizího jazyka a navštěvují pravidelně jeho výuku během školního roku (např. kurzy pro děti, soukromé vyučování, apd.)
Děti v průběhu soustředění dělíme předběžně do těchto skupin:
1) Žáci 3.-4.ročníků základní školy
2) Žáci 5.-6.ročníků základní školy
3) Žáci 7.ročníků základní školy + nižší ročníky víceletých gymnázií
4) Žáci 8.ročníků základní školy + nižší ročníky víceletých gymnázií
5) Žáci 9.ročníků základní školy + nižší ročníky víceletých gymnázií
6) Studenti středních škol

Cena zahrnuje

 • ubytování
 • stravu
 • výuku
 • učebnice
 • výlety
 • soutěže a ceny
 • pojištění proti stornu tábora (pouze pro případ onemocnění účastníka).

Způsob platby

 • záloha ve výši 2 500 Kč splatná do 14 dnů od podání přihlášky
 • doplatek 3 970 Kč splatný v květnu na základě faktury
 • u přihlášek podaných po 30. 4. je vydána faktura na úhradu celé částky
 • faktury rodiče obdrží po přihlášení dětí na soustředění

Termíny a ceny letních táborů s AJ pro rok 2018

Daňkovice - Penzion Selský Dvůr za cenu 6.870 Kč pro děti 9-19 let

 • 29.7. - 4.8.
 • 5.8. - 11.8.
 • 12.8. - 18.8.
 • 19.8. - 25.8.
 • 26.8. - 1.9.

Křivoklát - Písky, Domov mládeže při SOU lesnickém za cenu 6.870 Kč pro děti 9-19 let

 • 1.7. - 7.7.
 • 8.7. - 14.7.
 • 15.7. - 21.7.
 • 22.7. - 28.7.
 • 29.7. - 4.8.
 • 5.8. - 11.8.
 • 12.8. - 18.8.
 • 19.8. - 25.8

Bystřice pod Hostýnem - Domov mládeže při SPŠ nábytkářské za cenu 6.870 Kč pro děti 9-19 let

 • 5.8. - 11.8.

Kopřivná - ubytovna Mája, Morávka za cenu 7.270 Kč pro děti 9-19 let

 • 8.7. - 14.7. 
 • 15.7. - 21.7.
 • 22.7. - 28.7.
 • 29.7. - 4.8.
 • 5.8. - 11.8.

Kopřivná - Chata Kopřivná 3*, Morávka za cenu 9.650 Kč pro děti 9-19 let

 • 8.7. - 14.7. 
 • 15.7. - 21.7.
 • 22.7. - 28.7.
 • 29.7. - 4.8.
 • 5.8. - 11.8.

Krkonoše - hotel Žalý, Benecko - 7.270 Kč pro děti 9-19 let

 • 19.8. - 25.8.
 • 26.8. - 1.9.

 

Případné další informace a objednávky na info@dovln.cz