Cestovní pojištění

Chcete si na cestách užívat bez zbytečných starostí? Ať už jedete na dovolenou, sportovní nebo pracovní cestu, nezapomeňte si přibalit jistotu v podobě cestovního pojištění od Allianz.

Sazebník, přehled plnění a podmínky

Platné od 20.7.2018

 

Pouze storno: 2,5% z ceny cestovní služby (Evropa max. 120 dní, celý svět max. 90 dní)

Stornovací poplatky lze pojistit pouze pokud cena cestovní služby nepřesáhne 100 tis. Kč (cena cestovní služby = celková cena zájezdu za všechny pojištěné osoby)
U dražších zájezdů je možnost pojistit storno poplatky individuálně posuzována pojišťovnou.

Od 1.7.2015 pojištění stornovacích poplatků končí počátkem čerpání cestovní služby uvedené ve smlouvě o zájezdu (nástupem do letadla, do busu, na trajekt či počátkem ubytování, apod.). Dříve končilo překročením hranic ČR.

Storno lze pojistit pouze do jednoho pracovního dne od uhrazení první zálohy na zájezd !!

Chci uzavřít cestovní pojištění

1) Pokud s námi již máte uzavřenu cestovní smlouvu, stačí pouze poslat e-mailem číslo cestovní smlouvy a poznámku, že od nás chcete sjednat cestovní pojištění. NEMUSÍTE ZNOVU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ.
2) Pokud budete zájezd teprve objednávat, napište do poznámky ve formuláři nezávazné objednávky požadavek na vyřízení cestovního pojištění. Všechna další pole formuláře objednávky musí být rovněž vyplněna (jména, data narození..).
3) Pokud s námi nemáte uzavřenu cestovní smlouvu a chcete pouze pojištění, vyplňte následující formulář:

Jméno objednavatele*
Příjmení*
Datum narození* dd.mm.rrrr
Ulice a číslo popisné*
Město*
PSČ* bez mezery
E-mail*
Telefon* mobilní číslo bez mezer
Jména a data nar. všech spolucestujících
Destinace* místo pobytu **
Datum odjezdu/odletu* dd.mm.rrrr
Datum příjezdu/příletu* dd.mm.rrrr
Celková cena zájezdu v Kč* bez mezer, teček, čárek ***
Opište

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Předsmluvními informacemi - Poučení o zpracování osobních údajů (viz Pojistné podmínky str. 1-5) (pdf) a také vyjadřuji souhlas pojištěných osob se zpracováním údajů uvedených v přihlášce pojištění a dále údajů o jejich zdravotním stavu.

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ: 47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou k nalezení na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju

VYSVĚTLIVKY:
* povinný údaj
** pokud navštívíte více zemí, vyplňte tu nejvzdálenější
*** celková cena cestovní služby za všechny osoby

Proč uzavřít cestovní pojištění?

Zabezpečte sebe a svou rodinu pro případ nečekaných událostí. Díky komerčnímu cestovnímu pojištění šetříte náklady, které byste jinak museli hradit sami.

Úhrada spoluúčasti

Pojištěním je hrazena spoluúčast, kterou se podílí klient zdravotní pojišťovny na lékařské péči stejně jako místní pojištěnci v zemi pobytu.

Převoz nemocného

Samozřejmostí komerčního pojištění je úhrada nákladů za převoz ambulancí nebo zásah letecké ambulance v souvislosti s onemocněním nebo úrazem.

Přeprava do vlasti:
V případě nutnosti přepravy zpět do vlasti včetně repatriace ostatků jsou náklady hrazeny pojišťovnou.

Léčebné výlohy bez limitu

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Několik desítek korun může ušetřit statisícové náklady, které mohou při lékařském ošetření v zahraničí vzniknout v souvislosti s onemocněním, úrazem nebo jinou nepředvídatelnou událostí.
TIP: Cestovní pojištění od Allianz jako jediné nabízí pojištění léčebných výloh s neomezeným limitem.

Bonusy bez dalších poplatků:

 • krytí rizika terorismu
 • pojištění běžných sportovních aktivit včetně zimních sportů - Přehled sportů (pdf)
 • od 15.1.2018 nově také rizikové sporty (tedy např. přístrojové potápění do 40m)
 • úhradu zásahů horské služby a záchranných sborů bez následného lékařského ošetření

Co vše za Vás uhradíme?

 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice
 • léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti (do výše 10 000 Kč)
 • pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti při hospitalizaci
 • převoz nemocného do ČR
 • návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR