Věrnostní sleva Dovln.cz

Jako poděkování všem, kteří nám alespoň jedenkrát v uplynulých dvou letech dali svou důvěru a koupili si dovolenou na Dovln.cz, věnujeme malý dáreček - VĚRNOSTNÍ SLEVU 500 KČ na jakýkoli zájezd zakoupený na Dovln.cz, jehož cena přesáhne 10.000 Kč/os.

Ke Smlouvě o zájezdu dostanete slevový certifikát, který vás opravňuje uhradit DOPLATEK zájezdu ponížený o 500 Kč. Tuto částku za vás pořadateli zájezdu uhradí Dovln.cz

DALŠÍ PODMÍNKY:

  • Sleva se vztahuje na smlouvu o zájezdu, na které budou uvedeny min. dvě dospělé osoby. JEDNA SMLOUVA = JEDNA SLEVA
  • Jestliže uzavřete během roku více smluv o zájezdu, slevu lze uplatnit na každou z nich.
  • Pokud bude cestovat pouze jedna osoba, sleva činí 250 Kč.
  • Slevu nelze uplatnit zpětně a nelze ji vyplatit v hotovosti.
  • Sleva se přičítá ke všem dalším eventuálním slevám pořadatele zájezdu.
  • Pokud dojde ke stornování zájezdu z vaší strany po úhradě doplatku, budou storno poplatky navýšeny o částku slevy.
  • Na slevu nevzniká právní nárok.
  • Dovln.cz si vyhrazuje právo změnit podmínky svého věrnostního programu. Případné změny se nebudou týkat již uzavřených smluv.