Výlety k seniorským zájezdům do Albánie
TIP: pro zobrazení legendy klikněte na ikonku v levém horním rohu mapy.
Mapu si můžete přiblížit až na úroveň jednotlivých domů a ulic.

Orientační nabídka fakultativních výletů Albánie pro seniory 50+

Tyto výlety se vztahují pouze k těmto dotovaným zájezdům pro seniory 50+

Výlety si můžete objednat již u nás při zakoupení zájezdu, nebo potom na místě za Eura.
Výlety jsou organizovány v termínu 01.06.-30.09.2018.

VLORA - LODNÍ VÝLET

Cesta do Vlóry, města, kde byla vyhlášena 28. listopadu 1912 nezávislost země na Osmanské říši. Procházka centrem města skrz Náměstí Vlajky s monumentálním pomníkem nezávislosti. Následuje cesta do přístavu, odkud poplujeme lodí směrem k ostrovu Sazan (dříve vojenská základna) a na závěr navštívíme pláž na poloostrově Karaburun.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 1 540 Kč (děti do 12 let 770 Kč

POGRADEC / SAINT NAUM / OHRID

Odjezd od hotelu, cesta do Pogradce, města dominujícího u jižního cípu jezera Ohrid obklopeného poli a malebnými horami. Cesta skrz albánské národní parky, horské průsmyky a horské říčky. Poté pokračujeme ke klášteru sv. Nauma posazenému na skalnatém výběžku nad jezerem. Sv. Naum byl léčitel a tvůrce zázraků z 10. století. Jeho díla je možné vidět v podobě fresek uvnitř kaple, která je věnovaná archandělům Michaelovi a Gabrielovi. Zároveň byl žákem Cyrila a Metoděje. Můžete obdivovat fresky nebo jít k pramenům řeky Černý Drin, která se vlévá do jezera Ohrid. Volitelný oběd v místní restauraci a poté následuje cesta do samotného Ohridu (UNESCO). Prohlídka zahrnuje návštěvu soch Cyrila a Metoděje a poté budeme pokračovat k Dolní bráně a národnímu muzeu v Ohridu. Prohlídka pokračuje ke kostelu sv. Sophie, římskému amfiteátru, horní bráně a kostelu Sv. Klementa. Návštěva Samoilovy pevnosti a nakonec procházka skrz ohridské tržiště.
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce po celý výlet, místní taxy.
Cena: 1 540 Kč (děti do 12 let 770 Kč)

TIRANA / KRUJA

Kruja

Odjezd od hotelu, prohlídka Kruje. Jedná se o nádhernou horskou pevnost, která je zároveň místem narození Gjergji Kastrioti Skenderbeu (albánského národního hrdiny), ležící více než 600 m n. m. Návštěva hradu postaveného během 5. až 6. století. Nad Krují ční 9 věží, které během války sloužily pro pozorování a k poplachu při útoku nepřátel. V celém areálu pevnosti lze dosud nalézt pozůstatky původních domů. Uvnitř hradu se také nachází muzeum Skanderbeu („Skanderberka“). Město je vyhlášeno tradičním bazarem, který je zároveň hlavním koridorem k pevnosti. Jeho největší zvláštností jsou dřevěné obchody. Zde si můžete zakoupit výrobky tradiční ruční práce jako je filigrán, stříbro, vlněné koberce a další zajímavosti orientované na bývalé hlavního město Albánie. Mají zde opravdu vše, je to jedno ze dvou míst v Albánii orientováno na turisty. Poté se autokarem (cca 45 min.) přesuneme do hlavního města. Návštěva Náměstí Matky Terezy, Hodžova domu, mauzolea. Návštěva Národního historického muzea dle časových možností. Návštěva symbolu města Tirana - věže s hodinami s 200letou historií, jejíž výstavba se datuje do let 1821-1822. Návštěva mešity Ethem Bey. U této mešity se nachází věž vysoká 9 m a široká 2,25 m, složená z 37 řad kamenů. V některých kamenech jsou vyryty geometrické tvary a rostlinné motivy typické pro Albánii.
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, místní taxy.
Cena: 1 232 Kč (děti do 12 let 616 Kč)

ARDENICA A BERAT – MĚSTO TISÍCE OKEN

Odjezd od hotelu, návštěva města Berat (památka UNESCO). Návštěva pevnosti, která je postavena na skalnatém kopci na levém břehu řeky Osum. Pevnost Berat, byť již na ní lze pozorovat zub času, je stále impozantní a to nejen rozlohou pevnosti, která je dosud obydlená a poskytuje nekonečné výhledy. Berat znamená ve slovanských jazycích „Bílé Město“, z čehož můžeme odvodit převažující barvu nejen ve městě, ale především pevnosti, která je vybudována z bílého kamene. Obyvatelé pevnosti byli křesťané - stálo zde 20 kostelů (většina postavena ve 13. století) a pouze dvě mešity, které sloužily turecké posádce. Bohužel pevnost se neubránila bombardování za doby II. světové války a mešity vzaly za své. Volitelný oběd v tradiční restauraci. Návštěva Katedrály Nanebevzetí Panny Marie, která byla renovována. Nyní se zde nachází muzeum věnované památce malíře Onufriho, který patří mezi jednoho z nejlepších malířů 16. století, „maloval“ především ikony. Návštěva Onufriho muzea s průvodcem, kde najdete jeho díla, díla jeho syna Nikoly a díla dalších malířů. Dále je zde mnoho ikon a některé příklady náboženské stříbrnické práce (posvátné nádoby, kryty a pouzdra náboženských knih, kodexy), především však pozlacený ikonostas, který je dominantou celého muzea, respektive katedrály. Přesun do městské části, procházka spletitými uličkami Mangalemu, společná návštěva královské mešity (postavena v roce 1417 během turecké okupace), případně pravoslavného kostela v Beratu a americké univerzity. Cestou nazpět se zastavíme v Cobovu vinohradu, kde budete moci ochutnat 4 druhy albánského vína. Poslední zastávkou je vyhlášený klášter Ardenica, kde se oženil Skenderbeg a kde jsou dochovány nádherné dobové fresky.
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, místní taxy.
Cena: 1 232 Kč (děti do 12 let 616 Kč)

KAJAKEM KOLEM HRADU NA MYSU KEPI I RODONIT

Pouze z Durrës nabízíme jedinečnou možnost obeplout na kajaku dříve nejvýznamnější skenderbergův opěrný bod na pobřeží – hrad na mysu Kepi i Rodonit. Užijete si plavbu nádherným prostředím se zastávkou na místní pláži.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 1 848 Kč (děti do 12 let 1 848 Kč)

JEEP SAFARI

Ideální zážitek pro milovníky přírody. Cesta vede podél pobřeží Cape i Rodoni nebo do přímořské laguny, kde budete moci zahlédnout světově ohroženou populaci Pelikána kadeřavého.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 1 848 Kč (děti do 12 let 1 848 Kč)

ALBÁNSKÝ VEČER

Tradiční albánský večer doprovázen v rytmu balkánské hudby a variacemi vystoupení albánských tanečníků. Výborná příležitost ochutnat místní středomořskou kuchyni a domácí víno.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 1 078 Kč (děti do 12 let 524 Kč)

DURRËS - FABRIKA KOŇAKU SKANDERBEG

Odjezd od hotelu do části města Durrës, ve kterém se nachází nejstarší tradiční fabrika v Albánii „Gjergj Kastrioti Skanderbeu“, která byla založena v roce 1933. Zde můžete ochutnat výborný Skanderbegský koňak, značka která je známá od dob komunismu, tradiční albánské pití, které je významné svou jedinečnou chutí a kvalitou. Poté následuje prohlídka anticko-řecko-romanského přístavu – město Dyrrachium. Návštěva amfiteátru, který byl postaven ve 2. st. n. l.. Budete mít možnost se podívat na polychromatický mozaikový zvon v Durrësu. Tento zvon byl nalezen pod obydlenou částí města. Nabízíme možnost návštěvy archeologického muzea, které je v bezprostřední blízkosti moře. Tato návštěva umožní návštěvníkům poznat blíž město Durrës a jeho antickou historii i jeho kořeny.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, vstup do fabriky "Gjergj Kastrioti Skanderbeu".
Cena: 770 Kč (děti do 12 let 370 Kč)

STAROVĚKÉ MĚSTO BUTRINT (UNESCO)

Cestou z hotelu překročíme řeku Bistrici, skalní soutěsku Tsouka a širokou planinu Vurgu, která obklopuje samotné pozůstatky Řecko–římského města Butrint, jež je od roku 2005 památkou UNESCO. Butrint je obklopen přímo fascinujícím prostředím jezer a soutěsek, můžete spatřit množství divokých ptáků, motýlů, zajímavou flóru a také několik úrovní historie na jednom místě. Založen byl v době bronzové řeckým králem, který jej později využíval jako základnu své expanze na severozápad – Řím. V 6 století z něj udělají svoji provincii a důležitý přístav Římané, Byzantinci či Benátčané. Benátčané město opevnili hradbami před tureckými nájezdy. Butrint patří k nejzajímavějším archeologickým místům v celém středomoří, je totiž doslova křižovatkou, kde se mísily všechny středomořské civilizace. Naleznete zde divadlo, veřejné lázně, akropoli i muzeum.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 894 Kč (děti do 12 let 462 Kč)

MODRÉ OKO & VINAŘSTVÍ

Na tomto výletu navštívíme krásný hrad Lekuresi, který se tyčí v místním pohoří a poskytuje nádherný panoramatický výhled do širého okolí Sarandy. V průběhu prohlídky hradu bude krátké vystoupení místního folklóru. Posléze následuje přesun do státem chráněné přírodní rezervace Blue Eye (Modré oko, Siri i kalter), kde pramení místní řeka se specifickým zabarvením. Následně se dostáváme ke klášteru Mesopotami, jehož počátky sahají až do 13. Století. Klášter byl v 17. Století rekonstruován. Cestou si můžete načerpat svěží vodu z horských pramenů. Poslední zastávkou je návštěva rodinného vinohradu „Isak“ ve vesnici Vrioni. Židovská komunita zde našla útočiště od 2. Světové války a vyrábí mimo jiné rakii.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 986 Kč (děti do 12 let 493 Kč)

GJIROKASTRA (UNESCO) & DŮM BABAMETO

Projížďka klimatizovaným autobusem (cca 80 min) albánskou krajinou a pohořím, poté příjezd do architektonického skvostu jižní Albánie – města Gjirokastra. O malebném městě Gjirokastra se prameny poprvé zmiňují ve 13. Století, svoji dnešní tvář dostalo město především z dob turecké okupace. Na rozdíl od mnoha jiných albánských měst, Gjirokastra za této éry vzkvétá a stává se samosprávním centrem jižní Albánie. V dobách komunismu dostává statut památkové rezervace, díky němuž můžeme obdivovat její krásy i dnes. Gjirokastra je vskutku perlou otomanské architektury v zemi. Navštívíme starý bazar, Obelisk – z jehož výhledu budete mít celé město jako na dlani. Pokračujeme do domu Babameto – původně z roku 1885. Dům je typickým příkladem místního kulturního dědictví. Dostaneme napít místní tradiční kávy, rakie a typické albánské svačiny „Qifqiqi“.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 986 Kč (děti do 12 let 493 Kč)

ALBÁNSKÝ VEČER - POLYFONIE & FOLKLÓR

Příjezd do hradu Lekuresi, situovaném na kopci nad Sarandou. Hrad pochází ze 17. století a je 600 m n. m. Díky impozantnímu výhledu budeme moct obdivovat soutok Jaderského a Jónského moře a samozřejmě samotný ostrov Korfu. K hudbě a tanci bude hrát albánská polyfonie, budete mít příležitost naučit se tradiční tance. Spolu s místním vínem a drobným občerstvením je to záruka dobré zábavy.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena: 863 Kč (děti do 12 let 432 Kč)

POZNÁMKA: program výletů je orientační, s podrobným programem vás seznámí zástupce CK na místě. Výlety jsou organizovány místním obchodním partnerem a za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Ceny výletů jsou orientační a mohou být v průběhu sezóny změněny. Změna programu vyhrazena. 

Orientační nabídka výletů k zájezdům do Albánie pro seniory 55+

S aktuální nabídkou výletů vás seznámí delegát na místě. Výlety se vztahují k těmto zájezdům pro seniory 55+
Mapka destinace s výlety

VÝROBNA BRANDY SKANDERBEG A CENTRUM DURRËS

Během tohoto výletu společně navštívíte nejprve výrobnu albánského koňaku Skanderbeg a dále pojedete do centra města Drač (Durrës), kde se seznámíte s dějinami města. Půjdete kolem benátské věže, sochy Johna Lennona, podíváte se, kde se konaly gladiátorské zápasy, uvidíte malebné uličky s typickou atmosférou města, muslimskou mešitu, hlavní náměstí a moderní promenádu lemovanou krásnými palmami a ortodoxní kostel. Výlet zakončíte návštěvou dvou trhů, kde lze vybírat z nepřeberného množství nového a poměrně levného oblečení či suvenýrů, čerstvého ovoce a zeleniny.
Polodenní fakultativní výlet.

HLAVNÍ MĚSTO TIRANA A STAROBYLÉ MĚSTO KRUJA

Fakultativní výlet do dvou měst – Tirana a Kruja. Jako první objevíme pulzující hlavní město Tirana a jeho nejdůležitější památky a zajímavosti, jako je památník národního hrdiny Skanderbega, mešita, hlavní městská třída či známá čtvrť “blloku” s rezidencí bývalého diktátora. Po obědě navštívíme město Kruja, jeho staré centrum a hrad. Město je známé svými úzkými, malebnými uličkami s velkým množstvím antikvariátů a obchůdků s různými suvenýry včetně ručně tkaných koberců či výrobků z ryzího albánského stříbra (tzv. filigramu).
Celodenní fakultativní výlet.

MĚSTO BERAT (PAMÁTKA UNESCO)

Berat

Výlet do starého centra Beratu, více jak 2 500 let starého města s typickou středověkou architekturou. Město se jinak nazývá “město tisíce a jednoho okna”. Kromě známých čtvrtí, křesťanské Goricy a muslimské Mangalemi, navštívíte pevnost nad městem, kde budete mít možnost se v muzeu seznámit s nádhernými ikonami známého středověkého malíře Onufriho a s jeho krásnou červenou barvou (“Onufriho červená”), kterou žádný z pozdějších světových malířů nedokázal napodobit. Dále se seznámíte s dějinami města a se dvěma starověkými křesťanskými kodexy ze 6. a 9. století n. l. (ze sedmi dochovaných na celém světě), které byly nalezeny v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Celodenní fakultativní výlet.

OHRIDSKÉ JEZERO A MĚSTO POGRADEC

Výlet k Ohridskému jezeru, které je nejhlubším jezerem na Balkáně a do města Pogradec, které leží na břehu jezera s nádhernou promenádou a výhledem na vysoké hory Makedonie. Východní a západní břehy Ohridského jezera jsou strmé a členité, zatímco severní a jižní jsou mírné a pozvolné. Má rozlohu 348 km². Je 30 kilometrů dlouhé, maximálně 15 kilometrů široké a čistota vody je téměř 100%. Samotná cesta je krásným poznáváním albánské přírody, reálií a dějin. Pojedeme kolem měst Rrogozhinë, Elbasan a Librazhd. Zastávka ve vesnici Lin.
Celodenní fakultativní výlet.

ALBÁNSKÉ ALPY SE ZASTÁVKOU VE MĚSTĚ SKADAR

Výlet k tzv. Albánským Alpám. Jedná se o nejkrásnější část Albánie, kde vrcholky hor dosahují až 2 500 m. n. m. Projedeme přes horskou vesnici Boga a zastavíme se na piknik v přírodě uprostřed nádherného horského hřbetu NP Thethi. Po cestě nazpět pojedeme do centra města Skadar, kde uvidíme nádherně zrekonstruovanou pěší zónu, novou mešitu a opodál stojící katolickou katedrálu. Následuje krátká zastávka u Skadarského jezera.
Celodenní fakultativní výlet.